INDTRYK - UDTRYK - AFTRYK 

Kunsthåndværk på Kajkanten   

Velkommen til et besøg på Frederiksø i Svendborg i nr. 18D yderst på molen ligger der et fint udstillingslokale hvor 12 kunsthåndværkere sælger deres produkter. Der er work shops flere gange om året.                                                                                                                       https://www.facebook.com/search/top?q=kunsth%C3%A5ndv%C3%A6rk%20p%C3%A5%20kajkanten